web analytics

Adobe Photoshop CC 2015 I Ep.1 การทำ text effect โดยการนำภาพใส่ในตัวอักษร

0ส่วนหนึ่งของรายวิชา การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา 2/2559
จัดทำโดย นางสาวพรสุดา แก้วละมุล…

Share.

About Author

Leave A Reply